Metody wykonania spoin

 

Sposoby łączenia:

Wykonywanie dobrej jakości szczelnego łączenia pasm geomembrany PEHD to ważny etap instalacji w przypadku wielu zastosowań.

 

Połączenia zaleca się wykonywać:

  • metodą gorącego powietrza;

  • metodą gorącego klina;
  • metodą ultradźwiękową;
  • metodą elektryczną;

 
 

Warunki niezcbędne przy wykonywaniu spoin:

  • Temperatura otoczenia: od +5°C do +40° C;

  • Powierzchnie kontaktu winny być wyrównane na całej długości łączenia, z odpowiednim dla danej metody zakładem;

  • Powierzchnie bezpośrednio łączone muszą być czyste, odkurzone i suche;

  • Nie należy łączyć membrany podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych – silnego wiatru czy deszczu.