ParametryGeomembrany PEHD posiadają Deklarację Zgodności CE i są objęte Zakładowym Systemem Kontroli Produkcji.

Parametry techniczne:

1mm
Grubość mm +/-10% 1,00
Szerokość m+/-3% 5,0
Przepuszczalność wody m3/m2/dzień <10 -6
Odporność na przebicie statyczne
>2,41 kN 0,3 mm
Współczynnik przepuszczalność gazów metan m2/Pa/s <6,13 x10-18
Tempo przepływu gazów metan cm3/m2/ MPa/dzień <633
Wytrzymałość przy granicy plastyczności wzdłuż MPa >24,7
Wytrzymałość przy granicy plastycznoćci w poprzek MPa 21,9
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż % >9,1
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek % 11,9
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż MPa >29,6
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek MPa 28,8
Wydłużenie względne wzdłuż % 868
Wydłużenie względne w poprzek % 827
Odporność na warunki klimatyczne
Spełnienie wymagań
1,5mm
Grubość mm +/-10% 1,5
Szerokość m +/-3% 5,0
Przepuszczalność wody m3/m2/dzień <10 -6
Odporność na przebicie statyczne
>2,94 kN 51,2 mm
Współczynnik przepuszczalność gazów metan m2/Pa/s <4,84 x10-19
Tempo przepływu gazów metan cm3/m2/ MPa/dzień <465
Wytrzymałość przy granicy plastyczności wzdłuż MPa >22,8
Wytrzymałość przy granicy plastyczności w poprzek MPa 22,3
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż % >10,5
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek % 11,7
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż MPa >27,6
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek MPa 30,7
Wydłużenie względne wzdłuż % >905
Wydłużenie względne w poprzek % 889
Odporność na warunki klimatyczne
Spełnienie wymagań
2mm
Grubość mm +/-10% 2,00
Szerokość M +/-3% 5,0
Przepuszczalność wody m3/m2/dzień <10 -6
Odporność na przebicie statyczne
>5,94 kN 134 mm
Współczynnik przepuszczalność gazów metan m2/Pa/s <3,76 x10-18
Tempo przepływu gazów metan cm3/m2/ MPa/dzień <324
Wytrzymałość przy granicy plastyczności wzdłuż MPa >24,2
Wytrzymałość przy granicy plastyczności w poprzek MPa 23,4
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż % >10,3
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek % 10,4
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż MPa >30,8
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek MPa 31,5
Wydłużenie względne wzdłuż % >936
Wydłużenie względne w poprzek % 918
Odporność na warunki klimatyczne
Spełnienie wymagań
2,5mm
Wytrzyma ość przy granicy plastyczności w poprzek MPa 23,4
Wytrzyma ość przy granicy plastyczności wzdłuż MPa >24,2
Tempo przepływu gazów metan cm3/m2/ MPa/dzień <324
Współczynnik przepuszczalność gazów metan m2/Pa/s <3,76 x10-18
Odporność na przebicie statyczne
>5,94 kN 134 mm
Przepuszczalność wody m3/m2/dzień <10 -6
Szerokość m +/-3% 5,0
Grubość mm +/-10% 2,50
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż % >10,3
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek % 10,4
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż MPa >30,8
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek MPa 31,5
Wydłużenie względne wzdłuż % >936
Wydłużenie względne w poprzek % 918
Odporność na warunki klimatyczne
Spełnienie wymagań

Powyższe parametry mają charakter orientacyjny. Prosimy o zapytanie mailowe bezpośrednio przed zakupem
w celu otrzymania parametrów materiału z dostępnej aktualnie partii.